Kategori: Arbetsliv

mars 2, 2022

Ta hand om din golfbana på bästa sätt

Golfbranschen har ett problem: den ökade konkurrensen om spelarna kräver anläggningar av bättre kvalitet och längre spelsäsonger, vilket sätter press på golfbanorna att förbättra sina spelytor under säsongen, men också att arbeta ordentligt före och efter säsongen för att se till att banan uppnår optimal kvalitet.

Problemet är att metoderna för skötsel av gräsmattor vanligtvis bygger på trial-and-error-metoder och inte tillåter en tidig uppfattning av hur olika skötselbeslut skulle påverka gräsmattornas kvalitet. Detta leder till dåliga förvaltningsmetoder av banorna och onödiga kostnader.

En ny studie av ett större bolag inom markvårdsmaskiner har visat att om man ägnar mer uppmärksamhet åt de ursprungliga metoderna som fanns för skötsel av grönområden på golfbanorna, kan företagen avsevärt minska kostnaderna för underhåll och samtidigt förbättra kvaliteten på gräset.

Studien visade bland annat att man inte ska byta gödning för ofta och att det bara ska vara en typ av grässort för alla ytorna för att minska problem med dött gräs. I allt för många år har nya produkter kommit på marknaden i en allt för rasande takt med olika produkter banägarna ska testa för att lyckas få så fina golfbanor som möjligt. Detta har dock medfört att gräset blir stressat och övergött, vilket senare har lett till att- till och med jorden blivit så dålig att den inte kunnat användas att så nytt gräs i.

Fler golfbaneägare har därför gått tillbaka till gamla beprövade metoder för att slippa merkostnader kring döda områden på golfbanorna. Vissa hävdar att dem endast använder klassiska metoder som blåkorn för gödningen och kvalitetsmaskiner som Shibaura gräsklippare och uppnått resultat i världsklass.

Att förlänga en säsong för golfbanan betyder en riktigt stor extra inkomst för golfbanorna så att investera i kvalitativ utrustning betalar sig ofta på att bara kunna förlänga säsongen med några veckor.

Man räknar med att det tar cirka 250h i veckan att underhålla en golfbana med 18 hål. Självklart kan det variera från golfbana till golfbana beroende på hur långa banorna är, men är det något som är säkert så är det att man behöver välbeprövade metoder för gödning och kvalitets maskiner för att kunna hantera de stora områdena tidseffektivt.

Vilka maskiner behövs för att ta hand om en golfbana?

Först och främst listar vi här vilka områden som behövs klippas med en grönytemaskin och vilka längder som ska klippas;

 • Green 3–5 mm
 • Foregreen 8–10 mm
 • Tee 8–10 mm
 • Fairway 10–15 mm
 • Semiruff 20–35 mm
 • Ruff 35–65 mm

och till dessa behövs följande maskiner;

Fairwayklippare: cylinderklippare med en bred på ca tre meter

Foregreenklippare eller teeklippare: Måste vara en lättmanövrerad maskin med cirka 150cm stort klippaggregat som till exempel Shibaura som är bra parkmaskiner

Greenklippare: Bör också vara väldigt lättmanövrerad och cirka 100cm bred

Ruffklippare: Till ruffen kan man använda en rotorklippare. Dessa duger gått och väl till ändamålet.

För underhålla sin golfbana krävs mer än bara bekväma gräsklippare. Handhållna verktyg är måste när man ska fixa med en uppslagen tova och andra skönhetsfläckar runt på golfbanan.

Här listar vi vilka övriga trädgårdsredskap man behöver för att lyckas;

 • Stor gödningsspridare för montering på maskin
 • Trimmer – köp en modell med lite vibrationer i för att slippa skador.
 • Kantskärare till alla avgränsade områden
 • Röjsåg
 • Motorsåg
 • Dressborste – självklart med dressnät
 • Torvskärare
 • Gödningsspridare i mindre modell som kan användas för hand där den maskinella inte kommer åt.
 • Vertikalskärare
 • Sprututrustning för gödning och bekämpningsmedel
 • Luftningsutrustning som stickluftare och djupluftare.

Oavsett var din golfbana ligger i världen så kommer dessa maskiner och redskap vara ett måste för att lyckas. Det många golfbanor faller på är att de försöker sköta om alla områden medans banan är stängd. En green tar max 5min att klippa och 5min kan alla spelare vänta så börja underhålla medans golfbanan är öppen så slipper de anställda jobba natt.…

december 1, 2021

Badrumsrenovering en investering för framtiden

Det finns enkla tips att följa när du skall renovera ditt badrum. Ett första steg är att punkta ner vad du har för budget och förutsättningar. Några av frågeställningarna du behöver tänka på:

Vad för storlek har du på ditt badrum?

Börja med att mäta upp ditt badrum så att du vet vad du har för yta att jobba med. När du har koll på vilken storlek du har kan du enklare planera dina ändringar du vill göra. Behöver jag anlita någon för stambyte stockholm?

Vilken typ av stil vill du ha i ditt badrum?

Ett badrum kan inredas i många olika stilar. Exempelvis finns det klassiska badrum, retrostil, modernt eller ett futuristiskt badrum. För dig som föredrar romantiskt finns även detta alternativ. I slutändan är det upp till dig vilken stil du vill ha i ditt badrum, bestäm dig och utför!

Behöver du byta rören i ditt badrum?

Det kan vara hög tid att passa pass på att byta ut rören som kan vara gamla när du ändå håller på att renovera badrummet. Att tänka framåt i tiden kan gynna dig ekonomiskt och skippa framtida huvudvärk.

Ska du ha golvvärme eller utan?

Om du funderat på att skaffa golvvärme är det en liten extra summa, men kan göra livet mycket skönare och enklare. Det kan vara värt att investera i golvvärme och slippa det där kalla golvet på morgonen.

Vad för typ av belysning vill du ha i ditt badrum?

När det kommer till belysning och olika elinstallationer är det viktigt att tänka igenom ordentligt. Vill du ha spotlights i badrummet? Passar lysrör bättre för just dig? Du behöver även tänka på vilken typ av strömbrytare du vill ha i badrummet. Viktigt att ha i åtanke är även vart du vill placera eluttag för exempelvis rakapparaten eller dylikt. När du planerar badrumsrenovering stockholm är det viktigt att du redan i förväg vet vad du ska be om för att få ett bra pris.

Golvbrunnen behöver placeras med omsorg

När du skall placera golvbrunnen är det viktigt att denna placeras på en strategiskt fördelaktig plats. Den bör helst inte vara i vägen eller för långt bort från duschen. Du behöver rätta dig efter vart den är placerad i nuläget om du inte väljer att dra nya rör.

Olika materialval

Du kan använda dig av många olika material.

 • Kakel
 • Klinker
 • Våtrumstapet
 • Plastmatta

Alla materialen har samma typ av tätskikt som skyddar mot fukt. Det är mer upp till dig vad för typ av material du föredrar.

Bestäm dig för antingen budget eller lyx

Vad för typ av badrumsfinish du i slutändan vill ha är upp till dig, en smaksak. Du behöver måtta din budget efter smak och vad som passar bäst i kombination till resten av din bostad. Det absolut bästa är att ta in en offert från ett företag som hjälper till med att renovera Stockholm. Om du är ute efter att renovera badrum Stockholm kan du alltid använda dig av olika tjänster som finns för att hitta rätt hantverkare. Även om du bara behöver en badrumsrenovering nacka kan du med fördel använda google för att hitta passande företag att hjälpa dig.

Anlita hjälp för att slippa huvudvärken

Det finns idag många företag som sysslar med renovering Stockholm. Genom att anlita hjälp kan du enkelt slippa den huvudvärk som kan komma med att renovera. Viktigt att tänka på när du tar in en offert är att det inte finns några dolda avgifter. Undersök om det finns möjlighet till ROT-avdrag och om det redan ingår i offerten eller inte. Be om en helhetsoffert för vad allting skulle kunna komma att kosta för att renovera Stockholm.

Inspiration

Du kan hitta inspiration för olika typer av badrum genom att besöka olika sociala medier som Pinterest, Instagram och Facebook. Om du har konkreta bilder att visa hur du vill ha det till företaget är det fördelaktigt. Det blir enklare för dig att förklara …

augusti 16, 2021

Kollektivavtal hos fackförbundet ST

Kollektivavtal ST förhandlar fram bättre villkor för dem som jobbar inom statliga organisationer och bolag. I de här avtalen finns regler om allt från arbetstider till sjuklöner.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation. Genom de här överenskommelserna har fackförbundet kunnat avtala fram bättre arbetsvillkor, än de som lagen kräver i Sverige. Statens villkor för arbetsmarknaden brukar man kalla för arbetsrätten.

Kollektivavtalen gör att de anställdas villkor stärks ytterligare och tillsammans med arbetsgivarna, tas det slutliga ansvaret för vilka lagar som ska gälla. Arbetsgivaren och facket kommer alltså överens om vilka villkor de anställda ska ha på arbetsplatsen.

Kollektivavtal ST i jämförelse med arbetsrätten

Genom kollektivavtalen har fackförbundet ST arbetat fram bättre villkor i arbetslivet än de om gäller i den statliga arbetsrätten. ST kollektivavtal betyder bland annat att:

 • Vissa yrkesgrupper kunnat få kortare arbetsvecka, än de lagstadgade 40-timmars veckorna
 • Längre semestrar än de 25 dagar som semesterlagen kräver
 • Ersättningar som kompletterar föräldra- och sjukpenning från försäkringskassan
 • Längre uppsägningstid för den som tvingas sluta
 • Komplettering av pensionen, vilket ger mer ersättning när du slutar jobba

Ju fler medlemmar i facket, desto bättre kollektivavtal

Alla på en arbetsplats där ett kollektivavtal finns, åtnjuter fördelarna med det. Även de personer som inte är med i facket. Det skapar en trygghet för alla, eftersom en arbetsgivare annars skulle kunna anställa bara dem som inte omfattas av kraven. Av den anledningen inkluderas alltid alla av kollektivavtalet på en arbetsplats. I längden gagnar det alltså inte de fackanslutna att utesluta de som inte är det.

Därför är det positivt om så många som möjligt ansluter sig till ett fackförbund staten på arbetsplatsen. Genom att vara med i facket, bidrar alla medlemmar till att både du och dina kollegor får bättre avtal i arbetet.

Ett kollektivavtal gäller tills ett nytt förhandlas fram

Genom förhandlingar kommer parterna överens om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. När avtalstiden för ett kollektivavtal utgått, måste det följas till avtalstiden går ut eller sägs upp av någon av parterna.

Om facket vill ha förändringar när avtalet löpt ut och inte kommer överens med arbetsgivaren, kan motåtgärder sättas in. Ofta förekommande, fackliga åtgärder är övertidsblockader och strejker. Lockout och nyanställningsblockader är ingripanden som arbetsgivaren i sin tur kan ta till.

Löneutveckling och semester för arbetstagarna

Fackförbunden vill kontinuerligt förbättra sina medlemmars villkor och då gäller det förstås att hela tiden uppgradera avtalen, så att de är i fas med samhällsekonomin i övrigt.

Det finns många saker att besluta om i ett kollektivavtal, men de viktigaste brukar vara löneutveckling, arbetstider, semester, pension och sjuklön.

Genom Fackförbundet ST:s kollektivavtal, har många förbättringar genomförts för statligt anställda. Utan de här kollektivavtalen skulle arbetsgivaren kunna bestämma vilken lön de anställda ska ha, utan att arbetstagaren skulle ha något att säga till om.

Tack vare kollektivavtalen som ST varit med om att ta fram för sina medlemmar, finns det också övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid. Statligt anställda har också rätt till 35 dagars semester efter att de fyllt 40.

Förmåner för särskilt utsatta yrkesgrupper

Vissa yrkesgrupper som nattarbetar, har exempelvis numera rätt till kortare arbetsveckor på grund av den slitsamma arbetssituationen. Personer som måste nattvaka under arbetspassen, kan alltså istället kompenseras med något förkortad arbetstid. En sak som säkert inte varit möjligt utan fackliga förhandlingar.

Avtalen är i grunden gällande för alla statliga arbetsplatser. Det kan trots det finnas särskilda, lokala villkor för olika yrkesgrupper och där skiljer sig arbetsplatserna åt, beroende på behovet som finns. Lokala avtal kan gälla sådant om schemalagda pauser för busschaufförer eller särskilda förutsättningar för personer med fysiskt mycket tunga jobb. Gå med i ST direkt!…