mars 2, 2022

Ta hand om din golfbana på bästa sätt

Av detske

Golfbranschen har ett problem: den ökade konkurrensen om spelarna kräver anläggningar av bättre kvalitet och längre spelsäsonger, vilket sätter press på golfbanorna att förbättra sina spelytor under säsongen, men också att arbeta ordentligt före och efter säsongen för att se till att banan uppnår optimal kvalitet.

Problemet är att metoderna för skötsel av gräsmattor vanligtvis bygger på trial-and-error-metoder och inte tillåter en tidig uppfattning av hur olika skötselbeslut skulle påverka gräsmattornas kvalitet. Detta leder till dåliga förvaltningsmetoder av banorna och onödiga kostnader.

En ny studie av ett större bolag inom markvårdsmaskiner har visat att om man ägnar mer uppmärksamhet åt de ursprungliga metoderna som fanns för skötsel av grönområden på golfbanorna, kan företagen avsevärt minska kostnaderna för underhåll och samtidigt förbättra kvaliteten på gräset.

Studien visade bland annat att man inte ska byta gödning för ofta och att det bara ska vara en typ av grässort för alla ytorna för att minska problem med dött gräs. I allt för många år har nya produkter kommit på marknaden i en allt för rasande takt med olika produkter banägarna ska testa för att lyckas få så fina golfbanor som möjligt. Detta har dock medfört att gräset blir stressat och övergött, vilket senare har lett till att- till och med jorden blivit så dålig att den inte kunnat användas att så nytt gräs i.

Fler golfbaneägare har därför gått tillbaka till gamla beprövade metoder för att slippa merkostnader kring döda områden på golfbanorna. Vissa hävdar att dem endast använder klassiska metoder som blåkorn för gödningen och kvalitetsmaskiner som Shibaura gräsklippare och uppnått resultat i världsklass.

Att förlänga en säsong för golfbanan betyder en riktigt stor extra inkomst för golfbanorna så att investera i kvalitativ utrustning betalar sig ofta på att bara kunna förlänga säsongen med några veckor.

Man räknar med att det tar cirka 250h i veckan att underhålla en golfbana med 18 hål. Självklart kan det variera från golfbana till golfbana beroende på hur långa banorna är, men är det något som är säkert så är det att man behöver välbeprövade metoder för gödning och kvalitets maskiner för att kunna hantera de stora områdena tidseffektivt.

Vilka maskiner behövs för att ta hand om en golfbana?

Först och främst listar vi här vilka områden som behövs klippas med en grönytemaskin och vilka längder som ska klippas;

 • Green 3–5 mm
 • Foregreen 8–10 mm
 • Tee 8–10 mm
 • Fairway 10–15 mm
 • Semiruff 20–35 mm
 • Ruff 35–65 mm

och till dessa behövs följande maskiner;

Fairwayklippare: cylinderklippare med en bred på ca tre meter

Foregreenklippare eller teeklippare: Måste vara en lättmanövrerad maskin med cirka 150cm stort klippaggregat som till exempel Shibaura som är bra parkmaskiner

Greenklippare: Bör också vara väldigt lättmanövrerad och cirka 100cm bred

Ruffklippare: Till ruffen kan man använda en rotorklippare. Dessa duger gått och väl till ändamålet.

För underhålla sin golfbana krävs mer än bara bekväma gräsklippare. Handhållna verktyg är måste när man ska fixa med en uppslagen tova och andra skönhetsfläckar runt på golfbanan.

Här listar vi vilka övriga trädgårdsredskap man behöver för att lyckas;

 • Stor gödningsspridare för montering på maskin
 • Trimmer – köp en modell med lite vibrationer i för att slippa skador.
 • Kantskärare till alla avgränsade områden
 • Röjsåg
 • Motorsåg
 • Dressborste – självklart med dressnät
 • Torvskärare
 • Gödningsspridare i mindre modell som kan användas för hand där den maskinella inte kommer åt.
 • Vertikalskärare
 • Sprututrustning för gödning och bekämpningsmedel
 • Luftningsutrustning som stickluftare och djupluftare.

Oavsett var din golfbana ligger i världen så kommer dessa maskiner och redskap vara ett måste för att lyckas. Det många golfbanor faller på är att de försöker sköta om alla områden medans banan är stängd. En green tar max 5min att klippa och 5min kan alla spelare vänta så börja underhålla medans golfbanan är öppen så slipper de anställda jobba natt.